Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZPlensi.praha@lensi.cz/

Plastická operace víček

Plastická operace víček

Plastická operace víček (tzv. blefaroplastika) odstraňuje příznaky stárnutí kůže v oblasti očí a koriguje
estetické nedostatky tím vzniklé (efekt tzv. smutných očí, “pytle pod očima”). Povislá kůže může způsobovat i funkční poruchy jako je omezení zorného pole, pocit únavy nebo bolesti očí.

Celý zákrok se realizuje během 3-4 návštěv.

1. návštěva
Při první návštěvě oční lékař/chirurg zjišťuje informace o vašem celkovém zdravotním stavu, vašich očních problémech a provádí také analýzu okolí vašich očí. Zajímá se o vaše představy, specifické požadavky a přání. Na základě těchto informací pak vyhodnotí nejvhodnější možné řešení a navrhne plán zákroku a následné léčby.
Během první návštěvy je dostatek času s lékařem probrat vše, co vás ohledně tohoto zákroku zajímá, lékař rád zodpoví všechny vaše dotazy.
Součástí tohoto úvodního pohovoru je i seznámení se s režimovými opatřeními jak před, tak i po samotném zákroku a také seznámení se s možnými komplikacemi. Na závěr klient podepisuje tzv. informovaný souhlas s provedením zákroku.

2. návštěva
Během druhé návštěvy dochází již k provedení zákroku.
Při operaci dojde k odstranění kožních nadbytků a také tukových polštářků.
Výkon se provádí v místním znecitlivění.
Řez se provádí v záhybu očního víčka tak, aby jizva po výkonu byla prakticky neviditelná. Po odstranění proužku kůže chirurg sešije obě zbylé části kůže k sobě, čímž dojde k očekávanému efektu.
Standardní doba zákroku je cca 60 minut.
Po zákroku je možné vykonávat běžné činnosti dle doporučení lékaře.

3.-4. návštěva
Tyto návštěvy jsou již kontrolní, první z nich se realizuje po týdnu od zákroku, další případně po 3 měsících.
Během této návštěvy jsou vyndány stehy z operační rány a rána je definitivně ošetřena. Dle doporučení lékaře je pak nutné dodržovat hygienická pravidla v oblasti očí a masírovat jizvu po jím stanovenou dobu doporučeným způsobem.
Maximálního efektu je dosaženo zhruba po 3 měsících, kdy již není na kůži očních víček patrný zákrok.

První konzultace je nezávazná a zdarma. V případě stanovení termínu se hradí záloha 30% z celkové částky zákroku dle platného ceníku. Záloha je pak započtena do celkové částky, která je splatná předem, před provedením zákroku.

Máte zájem o vyšetření nebo informace?