Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZPlensi.praha@lensi.cz/

Oční vady

Oční vady

 Krátkozrakost (myopie)

Krátkozrakost je převážně vrozenou vadou. U krátkozrakého oka se světelné paprsky sbíhají v bodě před sítnicí. Krátkozrací lidé vidí dobře na blízko, ale špatně do dálky.

Řešení krátkozrakosti

Při korekci krátkozrakosti musí být bod ostrosti obnoven na sítnici. K tomu se používají buď brýle nebo kontaktní čočky s tzv. minusovými dioptriemi.


Dalekozrakost (hypermetropie)

Světelné paprsky se sbíhají v bodě za sítnicí.
Hypermetrop vidí rozmazaně jak na dálku, tak na blízko.

Řešení dalekozrakosti

Při korekci dalekozrakosti musí být bod ostrosti obnoven na sítnici. K tomu se používají buď brýle nebo kontaktní čočky s tzv. plusovými dioptriemi.


Astigmatismus

U astigmatismu se světelné paprsky nepotkávají. Důvodem jsou tvarové změny rohovky – rohovka má nepravidelný tvar a je v jedné nebo i v obou osách více či méně zakřivená. Výsledkem jsou příznaky jako rozmazané vidění, šilhání, únava očí.

Řešení astigmatismu

Korekce astigmatismu je možná tzv. torickými čočkami, které vyrovnávají nepravidelnosti rohovky.Presbyopie

Presbyopie neboli vetchozrakost je přirozený fenomén, který začíná zhruba po 40. roce věku. Čočka začíná ztrácet pružnost a akomodace se stává obtížnou. Příznakem je pak horší schopnost čtení textu na blízko. Mezi typické příznaky patří pocit “krátkých rukou”.

Řešení presbyopie

Korekce presbyopie je možná různými typy brýlových nebo kontaktních čoček. Pokud je presbyopie vaším jediným očním problémem, pravděpodobně ho bude možné dobře řešit brýlemi na čtení. Pokud již nosíte brýle kvůli jiným problémům se zrakem, může být pro vás řešením použití bifokálních, multifokálních nebo progresivních čoček. Zatímco bifokální čočky řeší vidění na dvě základní vzdálenosti, u multifokálních a progresivních čoček je možné zlepšit vidění na více vzdáleností – do blízka, na střední vzdálenost a do dálky.

Máte zájem o vyšetření nebo informace?