Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZPlensi.praha@lensi.cz/

Zelený zákal (glaukom)

Co je zelený zákal?

Zelený zákal neboli glaukom je závažné oční onemocnění, které ve svém důsledku vede k poškození očního nervu. Toto poškození se projevuje poruchami vidění.

Co způsobuje zelený zákal?

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. Zvýšení nitroočního tlaku je nebolestivé, proto většinou nepůsobí žádné subjektivně vnímané obtíže. Přesto může způsobit nevratné změny na očním nervu. Mezi další příčiny patří různá onemocnění (např. diabetes), užívání některých léků, silná krátkozrakost, poranění oka.

Jaké jsou příznaky zeleného zákalu?

Příznaky nemusí být v počátku onemocnění žádné. Na onemocnění se přijde často až při rutinním vyšetření v oční ambulanci. V pozdějších fázích onemocnění se dostavují výpadky zorného pole, poruchy periferního vidění, neostré vidění.
Závažná progrese může vést až k trvalé slepotě.

Jak se léčí zelený zákal?

Základem jakékoliv léčby je včasná detekce onemocnění. Pravidelné prohlídky u očního lékaře od 45.roku věku snižují riziko rozvoje nevratných změn v oku.
Za základní diagnostickou metodu se považuje měření nitroočního tlaku a v poslední době také moderní vyšetřovací metoda OCT (optická koherenční tomografie). Vyšetření OCT umožní pohodlně a neinvazivně zhodnotit stav struktur oka a následně zvolit nejvhodnější formu léčby.
V léčbě se uplatňují oční kapky snižující nitrooční tlak, u závažnějších forem je nutné chirurgické řešení, které má opět za cíl snížení tlaku uvnitř oka.

Doporučujeme

Jako prevenci lze jednoznačně doporučit pravidelné kontroly zraku u očního lékaře. Moderní diagnostické metody (např. OCT) dokáží rychle rozpoznat případná rizika a umožní zahájit včasnou léčbu.

Máte zájem o vyšetření nebo informace?