Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZPlensi.praha@lensi.cz/

Suché oko

Co je syndrom suchého oka?

Syndrom suchého oka se objevuje tehdy, když množství a/nebo kvalita slzného filmu nedokáže udržet povrch oka dostatečně zvlhčený. Jedná se o poměrně častý problém, na němž se podílí celá řada faktorů jak vnějších, tak vnitřních. Riziko výskytu syndromu suchého oka se zvyšuje s věkem. Zároveň jsou k němu náchylnější spíše ženy, než muži.

Co způsobuje syndrom suchého oka?

K rozvoji syndromu suchého oka příspívá snížená produkce slzného filmu, změna jeho složení a také vyšší míra odpařování.
Slzy jsou složitou směsí různých látek, které jsou produkovány tzv. Meibomskými žlázami a slznými žlázami. Tato tekutá směs vytváří na povrchu oka ochrannou vrstvu, která nejen zvlhčuje oko, ale chrání jej i před drážděním mechanickými vlivy a patogenními vlivy.
Vyšší výskyt syndromu suchého oka je spojen s výskytem některých primárních onemocnění (např. Sjögrenův syndrom, revmatoidní artritida, diabetes, poruchy štítné žlázy, rosacea, blefaritida a další) nebo užíváním některých léků (antihistaminika, hormonální antikoncepce, antidepresiva aj.) Vyšší výskyt je také u sezónních alergií a dlouhodobého pobytu v zakouřeném, suchém nebo větrném prostředí, kdy je základní příčinou vyšší odpařování slzného filmu.
Časté dívání se na monitor počítače či televizi a s tím spojená nižší frekvence mrkání mohou představovat také další příčinu tohoto syndromu.

Jaké jsou příznaky syndromu suchého oka?

Typické příznaky jsou škrábání nebo pocit cizího tělesa v oku. Mezi další příznaky patří pálení, řezání, bolest a zarudnutí oka. V některých případech mohou mít tyto příznaky vliv i na kvalitu vidění.

Jak se léčí suché oko?

V případě, že jsou příčinou zevní vlivy, je potřeba tyto odstranit. Změna životního prostředí nebo životního stylu patří mezi základní preventivní opatření.
Základem léčby je obnova slzného filmu. U mírnějších forem se za tímto účelem používají tzv. umělé slzy ve formě očních kapek, gelů nebo mastí.
Závažnější formy je nutné často řešit chirurgicky zákrokem, který zabrání odtoku slz.
Za preventivní přístup se považuje správná hygiena očních víček a zdravý životní styl.

Doporučujeme

Při pocitu pálení nebo řezání v oku navštivte svého očního lékaře. Dlouhodobé odkládání řešení syndromu suchého oka může mít za následek poškození povrchových struktur oka.

Máte zájem o vyšetření nebo informace?