Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZPlensi.praha@lensi.cz/

Šedý zákal (katarakta)

Co je šedý zákal?

Šedý zákal je onemocnění, které postihuje oční čočku. Dochází při něm k zakalování čočky, které má za následek horší průchodnost světelných paprsků na sítnici. Vidění je pak neostré a zastřené, jakoby přes šedý závoj.

Rozvoj onemocnění je postupný, zpočátku nemusí být subjektivně nijak negativně vnímáno. Progrese onemocnění však může vést až k absolutní ztrátě zraku.

Co způsobuje šedý zákal?

Šedý zákal má úzkou souvislost se stárnutím a se změnami ve struktuře čočky. V důsledku chemických změn uvnitř čočky dochází k omezení prostupnosti světla čočkou a poklesu zrakové ostrosti, zejména do dálky. Kromě zhoršeného vidění nemá člověk postižený šedým zákalem obvykle žádné další nepříjemné vjemy (pálení, svědění nebo bolest).

Šedý zákal se nejčastěji objevuje po 60. roce života a postihuje více jak 70% populace.

Příčina šedého zákalu zatím nebyla odhalena, na jejím rozvoji se však podílí celá řada faktorů. Mezi ty nejčastější patří:

  • ultrafialové záření
  • diabetes (cukrovka)
  • hypertenze (vysoký krevní tlak)
  • obezita
  • kouření
  • dlouhodobé užívání kortikoidů
  • úraz oka
  • vysoké refrakční vady
  • dědičnost

Šedý zákal může postihnout jedno i obě oči.

Jaké jsou příznaky šedého zákalu?

Šedý zákal se rozvíjí pomalu, takže změny jsou zpočátku minimálně rozpoznatelné. Pokud se čočka zakalí více, dochází ke snížení zrakové ostrosti zejména do dálky. Přečíst vzdálený text bývá i s brýlemi obtížné. Vidění se stává zamlženým a dochází ke ztrátě kontrastního vidění. Může se změnit i barevné vnímání na každém oku.

Jak se léčí šedý zákal?

V současné době je možné šedý zákal řešit pouze operací, při níž je vlastní zakalená čočka vyjmuta a nahrazena nitrooční čočkou umělou. Operace je prováděna ambulantně bez nutnosti hospitalizace. Jedná se o velmi šetrný a bezpečný zákrok.

K dispozici jsou různé typy nitroočních čoček, které dokáží řešit nejen problém s viděním jako takovým, ale zároveň dokáží řešit i dioptrické vady. Toto operační řešení je trvalé a není ve většině případů nutné umělou čočku do budoucna vyměňovat.

Doporučujeme

Jako prevence šedého zákalu se zejména doporučuje zdravý životní styl a ochrana očí před slunečním zářením. Mimo to je vhodné v pravidelných intervalech resp. při výše zmíněných potížích navštěvovat očního lékaře.

Máte zájem o vyšetření nebo informace?