Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZPlensi.praha@lensi.cz/

Makulární degenerace

Co je makulární degenerace?

Je to jedno z nejzávažnějších očních onemocnění. Jedná se o degenerativní onemocnění sítnice, zvláště v její centrální části, tzv. žluté skvrně. Je nejčastější příčinou slepoty u populace starší 65 let.
Makulární degenerace má dvě formy – tzv. “suchou” a “vlhkou” formu. Suchá forma se objevuje častěji (zhruba v 85% případů) a její průběh je mírnější a pomalejší. Oproti tomu u vlhké formy (15% případů) je průběh dramatičtější a k nevratnému poškození zraku dochází v řádu týdnů až měsíců. Důvodem je prorůstání nových cév do sítnice, kde způsobují krvácení, otok sítnice a následně i možné odchlípení.

Co způsobuje makulární degeneraci?

Hlavním rizikovým faktorem je věk. Ke změnám na sítnici dochází již okolo 50. roku věku. Mezi další rizikové faktory patří dědičnost, kouření a kardiovaskulární onemocnění.

Jaké jsou příznaky makulární degenerace?

Hlavními příznaky jsou rozmazané vidění, horší zraková ostrost, deformace obrazu, ve finální fázi pak praktická slepota.

Jak se léčí makulární degenerace?

Kvalitní diagnostické zázemí umožňuje zachytit onemocnění v počínajících fázích. Mezi důležitá vyšetření patří vyšetření očního pozadí, OCT (optická koherenční tomografie) a FAG (fluorescenční angiografie). U lehčích případů vlhké formy se léčba provádí laserovým ošetřením sítnice, v těžších případech se doplňuje o aplikaci Anti-VEGF látek, kterou provádí specializovaná aplikační centra.
U suché formy se jedná hlavně o léčbu potravinovými doplňky stravy s obsahem luteinu.

Doporučujeme

Pravidelné kontroly očním lékařem po 45. roku věku. Jako prevenci lze doporučit pravidelné užívání potravinových doplňků s luteinem a ochranu očí slunečními brýlemi.

Máte zájem o vyšetření nebo informace?